שיעור 2- הפעלת תוכנת המסחר וכלים מתקדמים לצרכי עבודה שוטפת

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות