תנאי שימוש באתר


ברוך הבא לאתר www.thinkprofits.co.il ולאתר www.learn.thinkprofits.co.il (להלן "האתר"). השימוש באתר מוצע לך בכפוף לתנאים, ההתניות והמגבלות שלהלן (להלן "תנאי השימוש"). הגלישה באתר לרבות ביצוע פעולות במסגרתו ו/או צפיה בחומרים המפורסמים בו, בין אם מדובר בחומרים אשר צפייתם כרוכה בתשלום או חינמית, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. האתר שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, והמשך שימושך באתר ו/או צפיה בחומרים כלשהם לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות ביצוע פעולות באמצעותו מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר ואל תירשם לכל קורס באמצעותו.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש או פעולה שתבצע דרך האתר ויהוו בנוסף לכל מסמך או אישור אחר שתיתן במהלך שימושך באתר, את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין האתר.

כל האמור בלשון זכר בתנאי שימוש אלו נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

במסגרת השימוש באתר תוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר לרבות הצטרפות לקורסים או הרצאות ספציפיות בנושאים שונים וביצוע התשלום הנדרש עבורם, צפיה בהרצאות, קריאת חומרים ותכנים אשר חלקם זמין ללא תשלום וחלקם באמצעות מנוי חודשי, וכן ניהול כרטיסך האישי באמצעות המערכת.

מסירת פרטים

הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות האתר נכונים, מלאים ומדויקים והנך מאשר לאתר לשמור כל מידע שמסרת ו/או כל חלק ממנו במאגר המידע של האתר, בין אם נעשה שימוש במידע שמסרת ובין אם לאו. כל מידע כאמור שימסר על ידיך יהיה כפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של האתר.

הגבלות ואיסורים  

כתנאי לרישום לקורס, למנוי חודשי או להרצאה כלשהי ולקבלת שם משתמש וסיסמה באמצעות האתר הנך מתחייב כי: (א) הנך מעל גיל 18 (ב) כי במידה ותבחר לבצע רכישה אזי אמצעי התשלום שבו הנך משתמש הינו על שמך ובבעלותך (ג) כי במידה והנך מבצע פעולה מטעם תאגיד אזי הנך מוסמך לבצע פעולות כאמור בשם אותו התאגיד.

הנך מתחייב כי לא תעשה באתר כל שימוש לצורך: (א) העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש ו/או שמפרים זכויות קנייניות של צד שלישי. (ב) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר על ידי אחרים. (ג) העלאת תכנים ומידע מסולפים, מטעים, שקריים ו\או המזיקים לאתר ו/או למנהליו ו/או לצד שלישי כלשהו. (ד) העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה. (ה) מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי השימוש. (ו) מסירת מידע סודי על כל צד שלישי שהוא. מדובר בהעלאת תכנים של משתמש לאתר

השימוש באתר על ידיך הינו לשימוש אישי בלבד, ולא לשימוש מסחרי. נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור או להוריד פריט מפרטי המידע או השירותים שמקורם באתר לרבות ובפרט בכל הנוגע לתכנים אשר מועברים באמצעותו וכן ההרצאות המפורסמות בו.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאינך חייב לבצע כל פעולה באמצעות האתר, לרכוש מנוי כלשהו או לרכוש כל הרצאה באמצעותו, ואולם במידה ותבחר לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר, אזי הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שתמסור לאתר, ימסר מרצונך החופשי וכי כל פעולה שבוצעה על ידך בוצעה מרצונך החופשי.

זכויות יוצרים

ידוע לך כי התכנים המופיעים באתר הינם רכושו של האתר, לרבות הרצאות, קבצי תרגול, חומרים, נתונים, מחירים, עיצוב, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י האתר (להלן: "המידע") או הינם רכושם של צדדים שלישיים אשר נתנו רשיון לאתר להפיצם, והינם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקי, אשר על כן, תהא רשאי להשתמש במידע כאמור אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של האתר ולשימוש אישי בלבד. אין להעביר ו/או למסור את התכנים, לכל צד ג' שהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם (בכל מדיה שהיא).בכל הנוגע לקבצי התרגול כל שינוי או תרגול במסגרתם יהא שייך במלואו למכללה. 

השימוש באתר

במסגרת האתר תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

קבלת מידע חינמי אודות שוק ההון

קבלת תכנים במסגרת מנוי חודשי או שנתי. מפרט כל חבילה יפורט בצמוד לה באתר.

רכישת קורסים וירטואליים וצפיה בהם בהתאם ללוח הקורס הרלוונטי ולתנאים ולפרטים של כל קורס המפורטים בצמוד לו. תכנים ותנאים אלו יתכן שישונו מעת לעת על פי שיקול דעת המכללה ובבלבד שאין בכך בכדי להוות שינוי מהותי מהתכולה שרכש המשתתף.

 

קורסי "קיקסטארט"\"סווינג מאסטר" - מיועדים לקדם משקיעים ולייצר תהליכי חשיבה נכונה להשקעות בשוק ההון. הקורסים יועברו באמצעות חומרי לימוד שימסרו באמצעות האתר וכן תכלול לפחות מפגש פרונטאלי אחד במיקום ובשעות אשר ימסרו על ידי המכללה באמצעות האתר במהלך התוכנית.

הקורסים מציעים תכני לימוד והדרכה בנושאים מגוונים הכוללים בין היתר סרטוני וידיאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות ומידע נוסף (להלן: "התכנים"). כמו כן הקורסים מאפשרים למשתתפים להשתתף בשיעורים באמצעות האינטרנט.

במהלך הקורסים יבוצע שימוש בקבצי תרגול אשר הינם כאמור חלק מהתכנים. קבצי תרגול הינם קבצים שונים אשר אנו יסופקו לכל משתמש באמצעות האתר המיועדים לתרגול התוכנה הנלמדת, ובין היתר תמונות, וקטורים, אייקונים, תבניות למצגת, קטעי מוסיקה או סאונד, קטעי ווידיאו או קליפ, פרויקטים שלמים או חלקי, מסמכים ועוד, בכל פורמט אפשרי. הקבצים ימסרו למשתתף באמצעות האתר לצרכי לימוד ותרגול של השיעורים המצויים באתר בלבד. המשתתף רשאי לבצע שינויים דיגיטליים בקבצי התרגול לפי הוראות והנחיות שינתנו לו באתר (או על-ידי מדריך השיעור הרלבנטי) בלבד, ובקשר עם השיעור הנלמד לצידם בלבד, ולא לכל שימוש אחר. אין לעשות שימוש בקבצי התרגול לכל שימוש אישי שאינו מפורט כאן או לכל שימוש מסחרי אחר.

על מנת להירשם לקורסים הנך נדרש למלא טופס הרשמה וירטואלי בעמוד זה או באמצעות קבלתו מאיתנו במייל, מילויו ושליחתו חתום למייל [email protected] ולשלם את מלוא התמורה.

  

מנוי תכנים חודשי\שנתי – הינו מנוי אשר במסגרתו תהיה זכאי לקבל תכנים על בסיס יומי מאיתנו במסגרת האתר.

על-מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר, באחריותך לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה (Definition High) תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף. ידוע לך כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שהנך עושה בפס העומד לרשותך באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלך, והאתר אינו אחראי לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.

השימוש באתר אינו מחייב רישום ואולם רישום לקורס או למנוי חודשי או שנתי, באמצעות האתר מחייבת רישום. במידה ותחליט על פי שיקול דעתך להירשם לאתר, במסגרת הליך הרישום תידרש לספק מספר פרטים מזהים אודותיך. לאחר סיום הרישום תקבל שם משתמש וסיסמה לשימושך האישי בלבד אשר הינך מתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר לכל צד שלישי לעשות בהם שימוש.

לחיצה על לחצן "הצטרפות" למנוי מסוג כלשהו או קורס כלשהו תביא לפירוט אודות המנוי או הקורס הרלוונטי ותחל את הליך רכישתו. התשלום עבור השירות אפשרי באמצעות אמצעי התשלום הבאים: (א) כרטיס אשראי (ב) העברה בנקאית. בסיום הרכישה תופק לך חשבונית ותישלח לדואר האלקטרוני שלך.

הרכישה באמצעות האתר הינה מאובטחת ומוצפנת באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ((SSL בהתאם למקובל בענף, ולא תהא גישה לפרטי הרכישה לאתר ו/או לחברה, ואלו לא יועברו לכל גורם חיצוני למעט חברת האשראי.

בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר תידרש להזין במערכת את פרטיך האישיים, פרטי הזמנתך, פרטי אמצעי התשלום וכיו"ב. האתר לא יהיה אחראי לכל טעות אשר תעשה בעת הקלדת פרטי התשלום. פרטי התשלום שתקיש לא ישמרו על ידי האתר.

עם סיום ביצוע התשלום, הזמנתך תאושר. ביחד עם אישור ההזמנה תקבל דואר אלקטרוני מהאתר המאשר את קליטתה ומפרט מספר הזמנה ואת פרטיה. נא שמור מספר זה למעקב ועדכן את האתר על כל טעות שהנך מגלה כי נפלה. מסמך הרישום, בצרוף חשבונית בגין הרכישה, ישלחו לכתובת דואר אלקטרוני שתמסור לפי בחירתך תוך 14 ימי עבודה לאחר ביצועה.

לידיעתך - הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדך, לרבות אך לא רק תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לאתר.

 

הנך זכאי לבטל את העסקה, בהתאם לדין החל, באופנים הבאים:

במידה ומדובר בקורס אזי בכפוף לקבלת הודעה בכתב, במועד המאוחר מבין: (א) עד 14 יום מיום ביצוע ההזמנה או (ב) לאחר צפיה בהרצאה הוירטואלית השניה, ובלבד שינוכו דמי ביטול כדין (כהגדרתם להלן).

במידה ומדובר במנוי חודשי או שנתי –  בכפוף להודעת ביטול כאמור, ואולם, במידה ומדובר במנוי חודשי, אזי יסתיים המנוי בתום החודש אותו רכשת ולא יחוייב החודש שאחריו ובמידה ומדובר במנוי שנתי אזי יסתיים המנוי מיד לאחר קבלת הודעת הביטול.

הודעת הביטול תישלח למייל [email protected] או תינתן באמצעות האתר, ותכלול את פרטיך ופרטי המנוי שרכשת.

מועד הביטול יחשב כמועד בו התקבלה הודעת הביטול אצל האתר. יובהר, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והנך מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.

זיכוי והחזר כספים במקרה של ביטול מנוי שנתי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה (או בתוך ארבעה חודשים כמפורט להלן במקרה של משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש) וכן במקרה של ביטול קורס על פי התנאים המפורטים לעיל יבוצע ע"י האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתך על ביטול העסקה, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי שלך, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתך על ביטול העסקה. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה לנכות מכל זיכוי ו/או החזר כספי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המנוי ו/או הקורס שנרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מועדים ותנאי ביטול עסקה עבור משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יהיו כדלהלן:

בסעיף ‎זה:

"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה שביצע באמצעות האתר בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה כאמור, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.


לאתר תהא הזכות לבטל השתתפות של משתתף בכל עת ומכל סיבה שהיא או להשעות אותו לאלתר בהודעה בכתב למשתתף. במקרה כאמור יזכה האתר את המשתתף ביתרת הסכום בגין שירותים שלא סופקו לו.

הנך רשאי לבטל את הליך ההתקשרות במהלך ביצוע הזמנה דרך האתר בכל עת עד לסיומה ולאישורה.

הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש באתר, לרבות האחריות בגין כל רכישה דרך האתר, או מילוי מסמך וירטואלי כלשהו המבקש פעולה כלשהי באמצעות האתר, הנם באחריותך בלבד, והאתר לא ישא בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובע או הקשור לשימוש באתר, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר רכישת שירותים במהלך גלישה באתר או שלא תתאפשר צפיה בהרצאה מכל סיבה שהיא כגון בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך גלישתך באתר.

כאשר הנך ממלא מסמך וירטואלי, אזי בלחיצתך על כפתור "שלח" הנך מאשר כי כל המידע שמסרת הינו נכון ומדויק וכי הנך מבקש מהאתר לבצע את הפעולה המפורטת באותו המסמך. הנך מאשר כי ידוע לך כי מרגע הלחיצה על כפתור "שלח" יתכן כי הפעולה לא תהא ניתנת לביטול, או לחלופין יתכן כי ביטול יהיה כרוך בעלות נוספת.


הגבלת אחריות

כל מידע שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול או שכנוע כלשהו לבצע כל פעולה או להימנע מביצוע כל פעולה שהיא.

האתר ובעליו לא יחובו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות

אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר או בכל אתר אחר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד האתר ו/או ספקיו השונים בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי.

כל המידע, הנכלל באתר מוצע לך "כמות שהוא" (As is)בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. המידע עשוי להכיל אי-דיוקים או שגיאות.

כל ההרצאות, והתכנים אשר תקבל באמצעות האתר לרבות אך לא רק המידע, הנתונים, ההמלצות והחומרים הכלולים בהן הינם רכושו הבלעדי של האתר. כל התחייבות בדבר ההרצאות לרבות החומרים הכלולים בהן, אמינותן מידת דיוקם או ההמלצות הכלולות בהן וכל התבססות עליהן תהיה באחריותך בלבד. אין ברכישת זכויות הצפיה בהרצאות באמצעות האתר בכדי להוות המלצה לרכישתן של ההרצאות או מצג כלשהו הנוגע אליהן.   

בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או בעליו לרבות בעלי מניותיהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או ספקי שירותיהם אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין בין לך ובין לכל צד שלישי שהוא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לצפיה בהרצאה כלשהי, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, או לכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר ובין שהדבר מבוסס על הרצאה כלשהי.

מובהר בזאת כי, האתר עוסק בלימודי שוק ההון ומסחר בלבד, אינו מספק שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), ובעליו או יועציו אינם בהכרח בעלי רישיון מכוח חוק הייעוץ. התכנים שבאתר כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסוים. האתר בעליו מנהליו ויועציו אינם אחראים לכל נזק שיגרם למשתתף או לצדדים שלישיים בעקבות כל עסקה שביצע או שיבצע או בעקבות הוראה שניתנה במסחר במהלך התוכנית או בעטיה.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו.

האתר ובעליו שומרים על זכותם לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

האתר ובעליו שומרים על זכותם לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

האתר ובעליו רשאים בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו זמנית או בצורה קבועה. 


כללי

תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את האתר ובעליו בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו להם ו/או לאתר ו/או לספקי האתר עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל [email protected]

אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר.