ניקוד עסקאות עתידיות- מיינדסט חדש לשנן

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות