איך לסרוק מניות פוטנציאליות ולנקד אותן בחוכמה

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות