03.04.2022- סיכום חודש מרץ והסתכלות על עונתיות כמו שצריך

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות