27.08.2023 - ניתוח טכני של השוק לפי שיטת הממוצעים והמשך מעקב על אסטרטגיית האופציות של ג׳יפי מורגן

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות