22.10.2023- הדולר אחורה בזמן אירועי לחימה ומצב מדדים ומניות מובילות אל תוך עונת הדוחות

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות