03.10.2021 - מידת הרגישות של השוק המקומי לארה"ב

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות