22.01.2023- ניתוח טכני לסקטורים ומה מצפה לנו השבוע בדוחות

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות