18.12.2022 - התעלות שמונעות מהשוק לעלות ופרק ב של ניעורים עם דגשים חשובים

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות