04.02.2024- ai איך משפיע על החברות הציבוריות ולא רק על חברות הטכנולוגיה המסורתיות

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות