25.06.2023- מצב סקטורים ומה קורה במניות הפארמה?

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות