21.08.2022- התעשייה המובילה בסקטור הבריאות וסריקת מומנטום

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות