15.10.2023- עדכון שווקים ומצב הנפש בימים מאתגרים אלו

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות