04.06.2023- שיאים חדשים בדרך?ומה הדרך הפרקטית לשימוש בכלי העונתיות

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות