20.08.2023 - ניתוח מדדים וסקטורים והצצה לתעודת הסל הכי מסקרנת בעולם ההשקעות לטווח ארוך

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות