15.1.2023- המדדים מטפסים ונקודות כלכליות חשובות לרבעון הקרוב

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות