16.07.2023- נכנסים לראסל ועונת הדוחות לרבעון השני נכנסת לפעולה

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות