18.06.2023- מצב מדדים עולמי - שוק הנשק מקבל חיזוק ותעשיית המזון המהיר מייצרת לנו מועמדת להשקעה

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות