02.07.2023 - סיכום חצי שנה בשוק וקניות חדשות לתיק דרך סלים עם הגיון

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות