23.06.2024- מה שקורה בפולין והתייחסות לתיקון שהתחיל באנבידיה

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות