12.02.2023- תעשיות בולטות מתחילת השנה ומה קורה בסיניות

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות