22.05.2022 - מציאות סוף עונה ומה קורה בשוק הסחורות החקלאיות

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות