07.04.2024- הרוחות לתיקון נושבות ושוק הסחורות מזווית אחרת

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות