כיצד המחזוריות בשוק ההון יכולה לייצר לנו הזדמנויות כניסה

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות