02.10.2022- השקת מדד חדש ומה התחתית הפסיכולוגית בשוק

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות