05.02.2023- עדכונים לתיקים ומצב הדאקס הגרמני

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות