05.03.2023- השווקים עמדו במבחן הממוצע ועדכונים לתיק הריטים

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות