06.08.2023- האם מתחיל תיקון משמעותי יותר בשוק? ומניות על הכוונת

התוכן של הרצאה זו עדיין נעול
במידה ורכשת את הקורס יש להזדהות קודם.
הצטרפות לתוכנית כדי לצפות